Rantudil Forte kapsułki twarde - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Jest to preparat odziałaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Preparat zawiera substancję acemetacyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Rantudil Forte

kapsułki twarde;60 mg;21 kaps.

Mylan

22,92 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Rantudil Forte - kapsułki twarde?

Substancją czynną preparatu jest acemetacyna, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) zgrupy pochodnych kwasu octowego (jej głównym aktywnym metabolitem jest indometacyna). Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, atakże przeciwbólowe isłabsze przeciwgorączkowe. Acemetacyna przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę wrozwoju stanu zapalnego. Działanie acemetacyny polega głównie na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak iCOX-2). Enzymy te biorą udział wreakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn zlipidów błon komórkowych. Acemetacyna zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, ból, sztywność stawów). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej ikrócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po podaniu doustnym acemetacyna szybko icałkowicie wchłania się zprzewodu pokarmowego. Gromadzi się wtkankach objętych procesem zapalnym (w płynie maziowym, wbłonie maziowej, wmięśniach), gdzie uzyskuje stężenia znacząco większe niż stężenia uzyskiwane we krwi. Acemetacyna przenika przez łożysko, atakże do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Rantudil Forte - kapsułki twarde?

Preparat jest wskazany jako lek przeciwbólowy iprzeciwzapalny wprzypadku:
•choroby zwyrodnieniowej stawów
•bólów okolicy krzyżowo-lędźwiowej
•reumatoidalnego zapalenia stawów
•zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
•bólów pooperacyjnych
•ostrych napadów dny moczanowej.

Kiedy nie stosować preparatu Rantudil Forte - kapsułki twarde?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na indometacynę.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły uCiebie objawy uczulenia na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen, diklofenak). Uczulenie to mogło objawiać się wpostaci reakcji nadwrażliwości takich jak np. napad astmy, skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa lub reakcje skórne, wtym pokrzywka, wysypka, rumień.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane uosób:
­ zczynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, wtym po zastosowaniu NLPZ
­ zniewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego
­ zciężką niewydolnością serca
oraz
­ ukobiet wIII trymestrze ciąży
­ udzieci imłodzieży.

Nie należy stosować preparatu ukobiet wokresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Rantudil Forte - kapsułki twarde?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu wnajmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Należy unikać równoległego stosowania zkwasem acetylosalicylowym iinnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, wtym selektywnymi inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych).

Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się zlekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Szczególna ostrożność jest wymagana wprzypadku stosowania preparatu uosób wpodeszłym wieku, uktórych ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, zwłaszcza krwotoku zprzewodu pokarmowego, jest zwiększone.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się zryzykiem wystąpienia krwotoku zprzewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu iniekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić wkażdym momencie leczenia, także uosób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne uosób wpodeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza owszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie okrwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie zprzewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.
U chorych zprzebytymi chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. Utych chorych konieczne jest stosowanie najmniejszych skutecznych dawek irozpoczynanie leczenia od najmniejszej dostępnej dawki. Duże dawki ipodeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia zprzewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność iskonsultować się zlekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, wtym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy odziałaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek krwi, wtym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki zgrupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). Wpowyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych (np. mizoprostol, inhibitory pompy protonowej).
Szczególną ostrożność należy zachować uosób zchorobami przewodu takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego iCrohna ze względu na ryzyko zaostrzenia choroby (stosowanie preparatu możliwe wyłącznie pod nadzorem lekarskim).

Szczególna ostrożność iścisły nadzór lekarski jest wymagany wprzypadku stosowania preparatu uchorych znadciśnieniem tętniczym, zzastoinową niewydolnością serca, zzatrzymaniem płynów lub obrzękami, zchorobą niedokrwienną serca, zchorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz uchorych zczynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek zpowyższych grup, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się zlekarzem.
Długotrwałe stosowanie acetamycyny wdużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa iJohnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko inajczęściej pojawiają się w1. miesiącu stosowania preparatu. Wrazie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu iskonsultować się zlekarzem.

Jeżeli lekarz, po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści do możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za konieczne, powinien on być stosowany pod ścisłym nadzorem lekarza iz zachowaniem ostrożności przez osoby:
• zprzebytą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy
• znadciśnieniem tętniczym, zniewydolnością serca, zzaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, po dużych zabiegach chirurgicznych, zzatrzymaniem płynów, zobrzękami, zwłaszcza wpodeszłym wieku (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów iobrzęki oraz pogorszenie czynności nerek; zaleca się monitorowanie czynności serca oraz nerek)
• zzaburzeniami czynności nerek lub wątroby
• uktórych wskutek leczenia lekiem zgrupy NLPZ wystąpił napad astmy, reakcje skórne lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa
• chore na astmę oskrzelową, także jeżeli występowała ona wprzeszłości oraz zprzewlekłym nieżytem błony śluzowej nosa, zzapaleniem zatok, zpolipami nosa, przewlekłymi chorobami dróg oddechowych, uczulone na jakiekolwiek alergeny (stosowanie preparatu związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia napadu astmy lub skurczu oskrzeli powodującego trudności woddychaniu; konieczne jest zapewnienie natychmiastowego dostępu do pomocy medycznej)
• zzaburzeniami psychicznymi, zchorobą Parkinsona oraz chore na padaczkę (preparat może powodować nasilenie objawów tych chorób)
• zzaburzeniami krzepnięcia krwi, stosujące leki przeciwzakrzepowe, ze zwiększoną skłonnością do krwawień oraz wokresie pooperacyjnym (ryzyko nasilenia krwawień; acemetacyna hamuje agregację płytek krwi iwydłuża czas krwawienia)
• ztoczniem rumieniowatym układowym i/lub mieszaną chorobą tkanki łącznej
• stosujące leki moczopędne oszczędzające potas (ryzyko wystąpienia hiperkaliemii)
• stosujące preparat bezpośrednio przed zabiegami operacyjnymi lub po nich
• stosujące leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (w trakcie stosowania preparatu, osoby przyjmujące leki działające na ośrodkowy układ nerwowy, nie powinny spożywać alkoholu)
• wpodeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność istosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas; stosowanie długotrwałe możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim).

Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano uCiebie którykolwiek zpowyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się zlekarzem.

Jeżeli lekarz zaleci długotrwałe stosowanie preparatu należy regularnie kontrolować czynność nerek iwątroby oraz morfologię krwi. Możliwe jest zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz zwiększenie stężenia mocznika we krwi.
Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności ukobiet inie jest zalecane ukobiet, które planują ciążę.
Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera laktozę; osoby znietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn. Dotyczy to zwłaszcza początkowego etapu leczenia, kiedy następuje zwiększanie dawki, atakże okresu kiedy następuje ewentualna zmiana sposobu leczenia na inny lek oraz osób, które wokresie leczenia spożywają alkohol.
Preparat może powodować wystąpienie zaburzeń widzenia, senności, zawrotów głowy, zmęczenia lub innych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, które mogą znacznie upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Rantudil Forte - kapsułki twarde

Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie zzaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Dorośli: wzależności od nasilenia objawów zwykle stosuje się 1kapsułkę (60 mg) 1–3 razy na dobę.

Napad dny moczanowej: zalecana zwykle dawka wynosi 180 mg na dobę (3 kapsułki na dobę), do momentu ustąpienia objawów. Wrazie potrzeby, uchorych bez działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, lekarz może zalecić większą dawkę, do 300 mg na dobę, przyjmowanych zgodnie ze schematem: dawka początkowa 120 mg anastępnie 60 mg co 8godzin. Wrazie potrzeby lekarz może zalecić taki sam schemat dawkowania następnego dnia. Jeżeli objawy ustępują lekarz zaleci zmniejszenie dawki.

W przypadku wyjątkowo silnego bólu lekarz może zalecić przejściowe zwiększenie dawki do 600 mg na dobę (jest to dawka maksymalna).

Dawek większych niż 180 mg na dobę nie należy stosować dłużej niż 7dni.

Osoby wpodeszłym wieku powinny pozostawać pod obserwacją lekarską zpowodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych.

Nie należy stosować preparatu udzieci imłodzieży.

Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Kapsułki należy przyjmować wtrakcie posiłku popijając dużą ilością płynu.

Czy można stosować Rantudil Forte - kapsułki twarde w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte wakapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane ukobiet wIII trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu wI iII trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu wI iII trymestrze ciąży jest dopuszczone wyłącznie na wyraźne zlecenie lekarza ipod jego nadzorem, wprzypadkach gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka wTwoim przypadku.
Nie należy stosować preparatu ukobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

Mogą wystąpić interakcje preparatu z:
• fenytoiną (ryzyko nasilenia jej działania)
• glikozydami nasercowymi np. digoksyną (możliwe zwiększenie stężenia glikozydów nasercowych we krwi)
• litem (możliwe zwiększenie stężenia litu inasilenie jego działań toksycznych; zaleca się kontrolę stężenia litu we krwi)
• lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (zwiększenie ryzyka krwawień; nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych; jeżeli równoległe stosowanie jest konieczne, niezbędny jest ścisły nadzór lekarza imonitorowanie parametrów krzepnięcia krwi)
• kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza owrzodzenia lub krwawienia zprzewodu pokarmowego)
• kwasem acetylosalicylowym (możliwe zmniejszenie stężenia acemetacyny wosoczu krwi)
• probenecydem isulfinpirazonem (nasilenie iwydłużenie czasu działania acemetacyny)
• penicylinami (opóźnienie ich wydalania).
• lekami moczopędnymi, np. furosemidem oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; niekiedy konieczna ponowna ocena skuteczności stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych); furosemid przyspiesza wydalanie acemetacyny
• lekami przeciwnadciśnieniowymi zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki iwystąpienia niewydolności nerek)
• lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (ryzyko hiperkaliemii; zaleca się okresową kontrolę stężenia potasu we krwi)
• lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy (należy zachować szczególną ostrożność)
• metotreksatem (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu inasilenie jego działań toksycznych)
• cyklosporyną itakrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki).

Należy unikać równoległego stosowania zkwasem acetylosalicylowym iinnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, wtym selektywnymi inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia zprzewodu pokarmowego).

Spożywanie alkoholu lub przyjmowanie innych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy może powodowa nasilenie zaburzeń sprawności psychofizycznej. Należy zachować szczególną ostrożność.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Rantudil Forte - kapsułki twarde?

Jak każdy lek, również Rantudil forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: zaburzenia żołądka ijelit, takie jak: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka oraz niewielkie krwawienie zprzewodu pokarmowego mogące wwyjątkowych przypadkach powodować niedokrwistość.

Często: reakcje nadwrażliwości, np. wysypka iświąd, pobudzenie, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: ból głowy, senność, zawroty głowy, niestrawność, wzdęcia, ból brzucha, utrata łaknienia oraz owrzodzenie żołądka ijelit (niekiedy ztowarzyszącymi krwawieniem iperforacją).

Niezbyt często: pokrzywka, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (szczególnie wwyniku długotrwałego stosowania), krew wtreści żołądkowej (podczas wymiotów) lub wstolcu albo krwista biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, uszkodzenie wątroby (toksyczne zapalenie wątroby ztowarzyszącą żółtaczką lub bez żółtaczki, bardzo rzadko występuje piorunujący przebieg choroby, niekiedy bez objawów zapowiadających), łysienie, powstanie obrzęku (np. obrzęku obwodowego), zwłaszcza upacjentów znadciśnieniem i(lub) zaburzeniem czynności nerek.

Rzadko: hiperkaliemia, splątanie, drażliwość.

Bardzo rzadko: zaostrzenie objawów stanu zapalnego wskutek zakażenia (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi), niedokrwistość spowodowana utajonym krwawieniem zprzewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia (niedokrwistość obejmująca niedokrwistość aplastyczną, leukopenię, agranulocytozę imałopłytkowość), ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości, które mogą występować wformie następujących objawów: obrzęk twarzy ipowiek, obrzęk języka, wewnętrzny obrzęk gardła ze zwężeniem dróg oddechowych (obrzęk naczynioruchowy), niewydolność oddechowa mogąca wywołać atak astmy, tachykardia, obniżenie ciśnienia krwi prowadzące do wstrząsu zagrażającego życiu, hiperglikemia iglukozuria, zaburzenia psychiczne, dezorientacja, zaburzenia lękowe, koszmary senne, psychoza, omamy, depresja, zaburzenia snu, przejściowa utrata przytomności mogąca prowadzić do śpiączki, zaburzenia smaku, zaburzenia pamięci, napady drgawkowe, drżenie, szum uszny iprzejściowe zaburzenia słuchu, kołatanie serca, dusznica bolesna, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, zapalenie płuc na tle alergicznym, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej ijęzyka, zmiany wobrębie przełyku, dolegliwości wobrębie dolnej części jamy brzusznej (np. nieswoiste zapalenie jelita grubego zkrwawieniem), leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, wyprysk, nadmierna potliwość, rumień, nadwrażliwość na światło, niewielkie oraz rozległe wybroczyny podskórne, złuszczające zapalenie skóry iwysypka pęcherzowa, mogąca także mieć ciężki przebieg wpostaci np. zespołu Stevensa iJohnsona imartwicy toksycznej-rozpływnej naskórka, osłabienie mięśni, zaburzenia mikcji, zwiększony poziom mocznika we krwi, ostra niewydolność nerek, białkomocz, krwiomocz lub uszkodzenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, martwica brodawek nerkowych), krwawienie zpochwy, uczucie zmęczenia, wysypka umiejscowiona wewnątrz ciała.

Do początkowych objawów niedokrwistości mogą należeć: gorączka, ból gardła, zmiany powierzchowne błony śluzowej jamy ustnej, objawy przypominające grypę, silne uczucie zmęczenia, krwawienie znosa oraz wybroczyny podskórne. Wtakich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu iskonsultować się zlekarzem. Nie należy samodzielnie stosować żadnych leków przeciwbólowych i/lub przeciwgorączkowych.

W przypadku długotrwałego leczenia należy wregularnych odstępach czasu kontrolować morfologię krwi.
Możliwy jest wpływ preparatu na agregację płytek krwi oraz nasilenie skazy krwotocznej.

Preparat może nasilać objawy wcześniej występujących chorób psychicznych, atakże objawy padaczki ichoroby Parkinsona.

Przeczytaj też artykuły

  • Choroba zwyrodnieniowa stawów
  • Dna moczanowa
  • Reumatoidalne zapalenie stawów
  • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Inne preparaty na rynku polskim zawierające acemetacyna

Rantudil Retard (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu)

FAQs

Ile kosztują tabletki Rantudil Forte? ›

21,99 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Jak długo można brać Rantudil Forte? ›

Rantudil forte – dawkowanie

W zależności od schorzenia i jego skali, przyjmuje się po jednej kapsułce maksymalnie trzy razy w ciągu doby. W przypadku bardzo silnego bólu dawka ta może się zwiększyć w początkowej fazie leczenia, jednak zawyżonej dawki nie można przyjmować dłużej niż siedem dni.

Czy Rantudil Forte jest antybiotykiem? ›

Jest to niesteroidowy lek przeciwzapalny (pochodna kwasu indolooctowego). Substancja czynna acemetacyna wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, a także hamuje agregację płytek krwi.

Czy Rantudil podnosi ciśnienie? ›

Rantudil oraz skutki uboczne

Jeszcze rzadziej podczas stosowania Rantudilu występują zawroty głowy, bezsenność, omamy, drgawki, kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze.

Jak stosować Rantudil Forte? ›

Zwykle stosowana dawka : 1 kapsułka 1 do 3 razy na dobę. Zwykle zalecana dawka (do ustąpienia objawów) wynosi 180 mg acemetacyny na dobę (3 kapsułki produktu Rantudil Forte).

Na co pomaga Diclovit? ›

Lek Diclovit stosowany jest u dorosłych i młodzieży w wieku od 18 lat w leczeniu: bólu w stanach zapalnych nie związanych z zapaleniem reumatoidalnym. stanów zapalnych reumatoidalnych. objawów chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa.

Po jakim czasie działa Rantudil? ›

w płynie maziowym i mięśniach) są większe niż we krwi. Z białkami osocza wiąże się bardzo dobrze. Czas połowicznego rozpadu wynosi około 4,5 h. Po podaniu w postaci o przedłużonym uwalnianiu maksymalne stężenie we krwi osiągane jest znacznie później (p<0,05) niż po podaniu postaci o niekontrolowanym uwalnianiu.

Co to jest za lek Poltram? ›

Poltram combo to tabletki powlekane stosowane na ból o różnym podłożu, o umiarkowanym bądź silnym natężeniu. Lek zawiera dwie substancje czynne - tramadol oraz paracetamol. Poltram combo jest dostępny na receptę.

Co to jest za lek Dicloberl? ›

Dicloberl to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny dostępny wyłącznie na receptę. Należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Czy Rantudil jest na receptę? ›

Lek dostępny na receptę

Co zawiera i jak działa Rantudil Forte?

Na co stosuje się lek Chronada? ›

Chronada jest stosowany w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego u dorosłych z umiarkowanym i silnym bólem, dla których odpowiednie jest leczenie skojarzone chondroityny siarczanem i glukozaminy chlorowodorkiem. Zalecana dawka leku to 2 kapsułki przyjmowane 3 razy na dobę.

Co to jest mydocalm forte 150? ›

Mydocalm Forte to lek do stosowania w stanach spastycznych, czyli w patologicznie zwiększonym napięciu mięśni szkieletowych, m.in. po udarze.

Jak długo można stosować diclac? ›

z małą masą ciała zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki. sytuacji i tylko w dawce ≤100 mg na dobę, jeśli leczenie trwa dłużej niż 4 tygodnie. Stosowanie leku Diclac 75 Duo u pacjentów z niewydolnością nerek jest przeciwwskazane.

Co Valsacor 160 mg? ›

Lek skojarzony, zawierający połączenie dwóch substancji o właściwościach obniżających wysokie ciśnienie krwi. Walsartan zmniejsza oddziaływanie angiotensyny II na naczynia krwionośne, dzięki czemu rozszerza ich światło, obniża opór obwodowy, usprawnia przepływ krwi i poprawia dotlenienie tkanek.

Na co tabletki Kostarox? ›

Kostarox pomaga złagodzić ból i zmniejszyć obrzęk (stan zapalny) stawów i mięśni u osób w wieku 16 lat i starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów (ChZS), reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i dną moczanową.

Czy Mydocalm jest na receptę? ›

Mydocalm to lek oddziałujący na ośrodkowy układ nerwowy. Jego zadaniem jest zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych. Mydocalm dostępny jest wyłącznie na receptę.

Jak stosować lek Sirdalud? ›

Sirdalud w postaci tabletek zaleca się stosować w dawce od 2 mg do 4 mg, trzy razy na dobę. W ciężkich przypadkach można przyjąć dodatkową dawkę 2 mg lub 4 mg przed snem w celu zminimalizowania działania uspokajającego.

Jak pić Nimesil? ›

Dawkowanie Nimesil wynosi 100 mg 2 razy na dobę, czyli 1 saszetka 2 razy w ciągu dnia. Zalecana dawka jest taka sama dla dorosłych, jak i dzieci powyżej 12 roku życia. U młodszych pacjentów nie należy stosować preparatu. Maksymalny czas nieprzerwanej terapii to 15 dni.

Ile kosztuje Neurovit 100 tabletek? ›

61,99 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Jak długo można przyjmować Diclovit? ›

mg na dobę) przez dłuższy czas (ponad 6 do 12 miesięcy). Należy unikać stosowania leku Diclovit z innymi NLPZ (w tym tzw. inhibitorami COX-2). przez najkrótszy możliwy czasu.

Czy lek Sirdalud jest bezpieczny? ›

Sirdalud, jak każdy inny lek posiadający aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu został przebadany pod kontem bezpieczeństwa i skuteczności. Preparat może powodować działania niepożądane, do najczęstszych należą zawroty głowy i ogólne osłabienie, dlatego jeśli lekarz nie zalecił inaczej, lek warto przyjąć na noc.

Jak stosować lek Metypred? ›

Zwykle dawka początkowa wynosi 16–96 mg na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi zwykle 4–12 mg na dobę, przyjmowana jest w dawce pojedynczej, rano. W leczeniu długotrwałym lekarz może zalecić stosowanie zaleconej dawki co 2. dzień.

Jak stosować lek Emanera? ›

Zazwyczaj zalecana dawka to 40 mg leku Emanera dwa razy na dobę. Lekarz dostosuje dawkę w zależności od potrzeb pacjenta, zadecyduje również o czasie leczenia. Maksymalna dawka leku to 80 mg dwa razy na dobę.

Jak dziala Tizanor? ›

Tabletki leku Tizanor zawierają tyzanidynę, która jest lekiem zwiotczającym mięśnie. Tyzanidyna jest stosowana w celu zmniejszenia sztywności i ograniczeń ruchowych mięśni związanych ze stwardnieniem rozsianym, bądź urazami lub chorobami rdzenia kręgowego.

Czy tramadol to narkotyk? ›

Tramadol jako narkotyk

Ma niski potencjał uzależniający w przeciwieństwie do morfiny, heroiny i tym podobnych. Jako substancja psychoaktywna wywołuje senność lub pobudzenie, poprawę nastroju, czasami dysforię, oszołomienie, zaburzenia równowagi oraz różne (zależne od osoby i przyjętej dawki) reakcje psychiczne.

Jaki lek jest silniejszy od ketonalu? ›

Lek Poltram Combo jest przewidziany do leczenia bólu o większym nasileniu niż preparat Ketonal, ze względu na fakt, że zawiera składnik czynny - tramadol - znajdujący się na wyższym stopniu tak zwanej "drabiny leczenia bólu", a ponadto działanie tego składnika jest wzmocnione poprzez dodatek drugiego składnika, ...

Czy Poltram to narkotyk? ›

Tramadol, czyli chlorowodorek tramadolu, to silny lek opioidowy, nazywany często także narkotycznym. Swoje działanie przeciwbólowe opiera na "znieczulaniu", czyli upośledzaniu neuroprzekaźników odpowiedzialnych za wysyłanie sygnałów bólowych, a także zwiększaniu stężenia serotoniny i noradrenaliny.

Czy lek Dicloberl podnosi ciśnienie? ›

Nie należy przekraczać dawkowania leku Discloberl retard, gdyż skutkiem tego mogą być: bóle bądź zawroty głowy, bóle brzucha, nudności i wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego, zaburzenie pracy wątroby lub nerek, utrata przytomności, zmniejszenie ciśnienia krwi, depresja oddechowa.

Ile kosztuje lek Dicloberl? ›

17,89 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Jak długo można brać Dicloberl? ›

Lek stosować w najmniejszej skutecznej dawce i nie dłużej niż to konieczne do kontrolowania objawów. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagana zmiana dawkowania. Z powodu możliwości wystąpienia działań niepożądanych pacjentów w podeszłym wieku należy monitorować szczególnie wnikliwie.

Co to jest mydocalm forte 150? ›

Mydocalm Forte to lek do stosowania w stanach spastycznych, czyli w patologicznie zwiększonym napięciu mięśni szkieletowych, m.in. po udarze.

Na co tabletki Kostarox? ›

Kostarox pomaga złagodzić ból i zmniejszyć obrzęk (stan zapalny) stawów i mięśni u osób w wieku 16 lat i starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów (ChZS), reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i dną moczanową.

Co to jest za lek Dicloberl? ›

Dicloberl to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny dostępny wyłącznie na receptę. Należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Co to za lek Methocarbamol espefa? ›

Lek Methocarbamol Espefa 500 mg zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych poprzez działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Nie wpływa bezpośrednio na mięśnie, nerwy ruchowe ani na połączenia między nerwami i mięśniami. Lek podany doustnie wchłania się szybko. Działanie występuje po około 30 minutach i trwa 4 do 6 godzin.

Jakie tabletki na rozluźnienie mięśni kręgosłupa? ›

Do najczęściej podawanych leków miorelaksujących należą: baklofen, tolperyzon, tyzanidyna, dantrolen, metokarbamol, prydynol. Do niedawna z powodzeniem stosowano również terazepam — pochodną benzodiazepiny.

Ile kosztują tabletki Mydocalm forte? ›

14,29 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Czy Kostarox jest bezpieczny? ›

Ostrzeżenia dotyczące dawki i czasu stosowania etorykoksybu wynikają z ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, które może może zwiększać się wraz z wielkością dawki i długością leczenia. Nie jest natomiast tak, że po kilku tabletkach przyjmowanie tego preparatu staje się dla pacjenta "niebezpieczne".

Czy Kostarox to steryd? ›

Kostarox jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym. Wskazaniem do stosowania jest przede wszystkim leczenie objawowe choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz zesztywniejącego zapalenia stawów kręgosłupa.

Jak dlugo można stosowac Kostarox? ›

Lek Kostarox należy stosować wyłącznie w okresie występowania ostrych objawów bólowych. Zalecana dawka wynosi 120 mg (co odpowiada 4 tabletkom leku Kostarox, 30 mg) raz na dobę. Dawkę tę należy stosować jedynie w okresie występowania ostrego bólu, maksymalnie przez 8 dni.

Czy lek Dicloberl podnosi ciśnienie? ›

Nie należy przekraczać dawkowania leku Discloberl retard, gdyż skutkiem tego mogą być: bóle bądź zawroty głowy, bóle brzucha, nudności i wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego, zaburzenie pracy wątroby lub nerek, utrata przytomności, zmniejszenie ciśnienia krwi, depresja oddechowa.

Ile kosztuje lek Dicloberl? ›

17,89 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Jak długo można brać Dicloberl? ›

Lek stosować w najmniejszej skutecznej dawce i nie dłużej niż to konieczne do kontrolowania objawów. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagana zmiana dawkowania. Z powodu możliwości wystąpienia działań niepożądanych pacjentów w podeszłym wieku należy monitorować szczególnie wnikliwie.

Ile kosztuje Methocarbamol? ›

38.19 zł Nie chcesz czekać na dostawę? Sprawdź, w której lokalnej aptece możesz zarezerwować ten produkt i odebrać go już w 30 minut!

Jak długo można stosować Aspicam? ›

Dostępna jest także wersja o zmniejszonej ilości substancji czynnej, Aspicam Bio, który można kupić w aptece bez recepty, ale nie należy przyjmować leku bez konsultacji z lekarzem dłużej niż tydzień.

Jak stosować lek Neurovit? ›

Dawkowanie preparatu

Tabletki należy przyjmować w całości, bezpośrednio po posiłku, popijając niewielką ilością wody. Dawkowanie Neurovit ustalane jest przez lekarza prowadzącego, w zależności od przyczyny rozpoczęcia terapii oraz nasilenia objawów. Zazwyczaj zaleca się, aby przyjmować 1 tabletkę raz na dobę.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 10/16/2022

Views: 5930

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.