Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (2022)

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (1)

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (2)

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (3)

kapsułki dojelitowe, twarde
20 mg, 14 kapsułek

LEK


PROFESJONALNA
POMOC NA SILNĄ ZGAGĘ


Objawowe leczenie
zgagi i refluksu

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (4)

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (5)

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (6)

Silnie hamuje
wydzielanie kwasu solnego w żołądku

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (7)

Jedna kapsułka
działa aż 24h2

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (8)

Zawiera największą ilość substancji czynnej w kapsułce1

(Video) Polprazol MAX - profesjonalna pomoc na silną zgagę

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (9)

Stosowany 14 dni pozwala zapobiec wystąpieniu zgagi nawet
przez 3 miesiące3

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (10)

Typowe objawy refluksu żołądkowo-przełykowego to zgaga, cofanie się treści żołądkowej i ból w nadbrzuszu.

Polprazol jest lekiem, który w znacznym stopniu hamuje wydzielanie kwasu solnego
w żołądku i
umożliwia kontrolę objawów refluksu przy podawaniu jeden raz na dobę.

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (11)

Co to jest Polprazol® Max
i w jakim celu się go stosuje

1 Polprazol® Max jest stosowany
u pacjentów dorosłych w leczeniu krótkotrwałym objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne odbijania).

2 Polprazol® Max zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków określanych jako „inhibitory pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (12)

Wysoka jakość Polprazol Max:

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (13)

ponad 30 lat doświadczeń terapeutycznych na świecie z wykorzystaniem omeprazolu

(Video) Pantoprazol: co trzeba wiedzieć.

najdokładniej przebadany i opisany
w literaturze medycznej inhibitor pompy protonowej4

systematyczna ocena bezpieczeństwa omeprazolu po wprowadzeniu do obrotu5

możliwość stosowania w szczególnych grupach pacjentów: u kobiet w ciąży oraz podczas karmienia dziecka piersią,
u pacjentów w wieku podeszłym, u pacjentów z niewydolnością nerek2

Leczenie nawracającej zgagi i refluksu

Skoro przyczyną zgagi jest obecność w przełyku kwaśnej treści pokarmowej, to najlepszym sposobem na jej pozbycie się jest stosowanie leków, które zmniejszają kwaśny odczyn.

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (14)

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (15)

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (16)

Zapoznaj się z informacjami o produkcie

Jak stosować Polprazol® Max


Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to: jedna kapsułka (20 mg) raz na dobę przez 14 dni. Jeżeli objawy nie ustąpią po tym czasie należy skontaktować się z lekarzem.

W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

Sposób przyjmowania tego leku

Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.
Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.
Należy połykać kapsułki w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek. Jest to ważne, ponieważ kapsułki zawierają mikrogranulki, które zapobiegają rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Jest ważne, aby mikrogranulki nie uległy uszkodzeniu. Te mikrogranulki zawierają substancję czynną omeprazol i są zabezpieczone przed rozpadem w żołądku w celu umożliwienia jej wchłaniania z jelita. Mikrogranulki uwalniają substancję czynną w jelicie, gdzie jest ona wchłaniana, a następnie działa.

Co należy robić w przypadku trudności z połykaniem kapsułek

Jeżeli pacjent ma trudność z połykaniem kapsułek:

Otworzyć kapsułkę i przełknąć zawartość bezpośrednio, popijając szklanką wody lub wsypać zawartość do szklanki wody niegazowanej, dowolnego kwaśnego soku owocowego (np. jabłkowego, pomarańczowego, ananasowego) lub do musu jabłkowego.
Zawsze wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna). Następnie wypić mieszaninę od razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut.
Aby mieć pewność, że została wypita cała dawka leku, należy dobrze wypłukać szklankę wodą w ilości pół szklanki i wypić ten płyn. Cząstki stałe zawierają lek - nie należy ich żuć ani kruszyć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polprazol® Max

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Polprazol Max niż przepisana przez lekarza należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Polprazol® Max

(Video) Pozbądź się refluksu NA ZAWSZE. Bez tabletek, NATURALNIE 👍🌤🌝

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki wskutek zapomnienia należy przyjąć dawkę natychmiast po przypomnieniu sobie o niej. Jednakże, jeżeli nadszedł już niemalże właściwy czas na przyjęcie kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jak przechowywać Polprazol® Max


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Blistry: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Informacje dodatkowe


Substancją czynną leku jest omeprazol. Każda kapsułka zawiera mikrogranulki dojelitowe zawierające po 20 mg omeprazolu.
Pozostałe składniki to: sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę i skrobię kukurydzianą); powidon K30; sodu laurylosiarczan; karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); trisodu fosforan dwunastowodny; hypromeloza 6 cP; trietylu cytrynian; kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1); sodu wodorotlenek; tytanu dwutlenek (E171); talk. Skład wieczka kapsułki: erytrozyna (E127); indygotyna (E132); tytanu dwutlenek (E171); woda oczyszczona; żelatyna. Skład korpusu kapsułki: żółcień chinolinowa (E104); erytrozyna (E127); tytanu dwutlenek (E171); woda oczyszczona; żelatyna. Skład tuszu: szelak; glikol propylenowy; poliwinylopirolidon; sodu wodorotlenek; tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Polprazol® Max i co zawiera opakowanie
Polprazol Max to kapsułki barwy niebiesko (wieczko) - pomarańczowej (korpus) oznaczone symbolem oznaczone symbolem „O” na wieczku i „20” na korpusie, zawierające mikrogranulki barwy biało-beżowej.

Opakowanie zawiera 14 kapsułek.

1. 20 mg to najwyższa zawartość omeprazolu w dostępnych na rynku lekach bez recepty wg danych IQVIA MAT 01.2022;

2. ChPL Polprazol Max;

3. Zgodnie z wynikami badania Labenz J, Willmer C. Efficacy and safety of OTC omeprazole. MMW Forstchr Med. 2012; 154 Suppl 4:110-4 stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie umożliwia ustąpienie zgagi nawet na 3 miesiące u znaczącego odsetka pacjentów.

4. Liczba unikalnych rekordów w wyszukiwarce PubMed (24.03.2021): omeprazol – 12916; lanzoprazol – 3015; pantoprazol – 2134.

5. Okresowe raporty o bezpieczeństwie [PSUR] oraz dane z badań klinicznych [np. Lundell L et al. Nordic GERD Study Group. Comparison of outcomes twelve years after antireflux surgery or omeprazole maintenance therapy for reflux esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7(12):1292–8.]

Dotyczy leku Polprazol Max:
Polprazol MAX. Skład i postać: Polprazol MAX. Każda kapsułka dojelitowa twarda zawiera 20 mg omeprazolu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, sód, erytrozyna (E127). Każda kapsułka zawiera 80,02 mg sacharozy i mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu” oraz erytrozynę (E127). Wskazania: Polprazol Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2018.12.28.

Dotyczy leku Polprazol Acidcontrol:
Polprazol Acidcontrol. Skład i postać:
Polprazol Acidcontrol. Każda kapsułka dojelitowa twarda zawiera 10 mg omeprazolu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza (40,01 mg), sód (0,01955 mmola), tj. mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy produkt uznaje się za „zasadniczo wolny od sodu”. Wskazania: Polprazol Acidcontrol jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2017.05.29.

POL-ACI/196/02-2022

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

(Video) Refluks, zgaga, wrzody żołądka - czy istnieje “OSŁONA NA ŻOŁĄDEK”? Fakty i mity o IPP.

Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt. (17)

Producent

MEDANA PHARMA S.A.
Władysława Łokietka 10
Sieradz

Opis

Polprazol Max to produkt leczniczy, stosowany w objawowym leczeniu zgagi i refluksu. Lek Polprazol Max wykazuje działanie zmniejszające ilość kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Skład

Substancją czynną jest: omeprazol (Omeprazolum).

Każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu.

Substancjami pomocniczymi są: sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę i skrobię kukurydzianą), powidon K30, sodu laurylosiarczan, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), trisodu fosforan dwunastowodny, hypromeloza 6 cP, trietylu cytrynian, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, tytanu dwutlenek (E171), talk, erytrozyna (E127), indygotyna (E132), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona, żelatyna, żółcień chinolinowa (E104), erytrozyna (E127), szelak, glikol propylenowy, poliwinylopirolidon,

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek do stosowania doustnego.
 • W celu uzyskania złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

Zalecane dawkowanie to 1 kapsułka raz na dobę przez 14 dni.

Działanie

Lek Polprazol Max ma działanie polegające na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Wskazania

Polprazol Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polprazol Max:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy,
 • biegunka,
 • nudności lub wymioty,
 • łagodne polipy żołądka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (1 na 100 pacjentów):

 • obrzmienia stóp i kostek,
 • zaburzenie snu,
 • uczucie zawrotu głowy, uczucie mrowienia i kłucie,
 • odczucie wirowania,
 • zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby,
 • wysypka skórna,
 • złe samopoczucie ogólne oraz brak energii.

Rzadko występujące działania niepożądane (1 na 1000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne,
 • zmiany odczuwania smaku,
 • suchość w jamie ustnej,
 • uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia,
 • bóle stawów lub bóle mięśni,
 • zwiększona potliwość.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Polprazol Max zawiera sacharozę, sód i erytrozynę.
 • Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza o planowanym specyficznym badaniu krwi.
 • Nie należy przyjmować leku Polprazol Max przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (nieuzasadniona utrata masy ciała, utrudnione połykanie, pojawienie się wymiotów z krwią, oddawanie czarnych stolców, wystąpienie żółtaczki lub ciężkiej choroby wątroby) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie:

 • Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

 • Nie należy przyjmować leku Polprazol Max jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir.

Polprazol Max może wchodzić w interakcje z:

 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybicznych,
 • digoksyną,
 • diazepamem,
 • fenytoiną,
 • lekami stosowanymi w celu zmniejszenia krzepliwości (warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K),
 • dziurawcem (Hypericum perforatum).

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek Polprazol Max można przyjmować z posiłkiem lub na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek przez przeciwwskazany u dzieci i młodzieży.

(Video) Refluks żołądkowo-przełykowy - dieta, objawy, leczenie

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

FAQs

Jak przyjmować kapsułki dojelitowe twarde? ›

Kapsułki należy połykać w całości (nie rozgryzać, nie żuć ani nie kruszyć) popijając płynem. W przypadku trudności z połykaniem można też kapsułkę otworzyć i wsypać jej zawartość do szklanki wypełnionej do połowy niegazowaną wodą. Otrzymaną zawiesinę granulek należy zamieszać i wypić w ciągu 30 minut od przygotowania.

Co to znaczy kapsułki twarde? ›

Kapsułki twarde.

Żelatynowe otoczki kapsułek twardych składają się z dwóch cylindrycznych części otwartych z jednej strony, często zatrzaskujących się po wsunięciu jednej w drugą. W trakcie procesu tworzenia kapsułek dodaje się do nich substancje pomocnicze, takie jak wodę (do 16%), glicerol albo barwniki.

Czy Polprazol jest szkodliwy? ›

Najczęstsze skutki uboczne, jakie odnotowano podczas stosowania polprazolu to ból głowy oraz zawroty głowy, a także nudności i wymioty. Mogą wystąpić również inne skutki uboczne zażywania polprazolu, jak np. bóle w nadbrzuszu, zaparcia, wysypka oraz kaszel i bóle pleców.

Na co pomaga Polprazol Max? ›

Polprazol® Max jest stosowany u pacjentów dorosłych w leczeniu krótkotrwałym objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne odbijania).

Co to znaczy kapsułki dojelitowe twarde? ›

Postać dojelitowa leku (tabletka, kapsułka) jest postacią, która ulega rozpadowi z jednoczesnym uwolnieniem substancji czynnej dopiero w jelicie cienkim i w ten sposób nie podrażnia żołądka.

Po jakim czasie zaczyna działać Polprazol? ›

Po podaniu doustnym szybko wchłania się z jelita cienkiego, stężenie maksymalne we krwi uzyskiwane jest po około 1–2 godzinach. Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną omeprazolu. Po podaniu pojedynczej dawki zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego utrzymuje się przez całą dobę.

Czy tabletki dojelitowe można połykać? ›

Nie jest to technicznie możliwe - pacjent może samodzielnie założyć jedynie czopek, który działa lub wchłania się w odbytnicy. Tabletki dojelitowe i kapsułki dojelitowe należy przyjąć "normalnie", czyli po prostu doustnie.

Co lepsze tabletki czy kapsułki? ›

Lepszym wyborem od tabletek jest kapsułka, która powstała również w XIX wieku. Kapsułka nie jest sprasowana a substancja w niej zawarta może występować pod postacią proszku, granulatu czy płynu.

Co szybciej działa tabletka czy kapsułka? ›

Teoretycznie lek z kapsułki miękkiej powinien zadziałać szybciej (szybciej osiągać maksymalne stężenie we krwi) w porównaniu do tabletek powlekanych, ponieważ w kapsułce produkt występuje w postaci już w formie rozpuszczonej.

Czy polprazol można brać wieczorem? ›

Z uwagi na mechanizm działania lepiej zażywać je przed jedzeniem, zwłaszcza IPP (optymalnie pół godziny przed posiłkiem rano lub wieczorem). Jeśli podczas stosowania tych leków dolegliwości nie ustąpią w ciągu 14 dni, należy udać się do lekarza!

Czy Polprazol brać na czczo? ›

Polprazol – jak wygląda dawkowanie? Lek przyjmowany jest doustnie, zgodnie z wcześniej ustaloną przez lekarza dawką. Kapsułki połyka się w całości, aczkolwiek można czasem wysypać jej zawartość i przyjąć w takiej postaci. Polprazol najlepiej przyjmować przed jedzeniem.

Czy polprazol można brac doraznie? ›

Tak, można brać Polprazol Max doraźnie 30 minut przed śniadaniem lub 2 godziny po posiłku. Polprazol zawiera omeprazol, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowany jest w leczeniu choroby refluksowej przełyku, a także w leczeniu oraz zapobieganiu chorobie wrzodowej żołądka i jelit.

Czy Polprazol pomaga na wrzody? ›

Wskazany jest u dorosłych m.in. w: leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy, zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy, leczeniu choroby wrzodowej żołądka, zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej żołądka, w celu eradykacji Helicobacter pylori (H.

Czy leki na refluks są szkodliwe? ›

Food and Drug Administration (FDA) ostrzega, że leki z grupy IPP mogą powodować niedobór magnezu i B12, osteoporozę, infekcje Clostridium difficile oraz zaburzenie flory bakteryjnej jelit. Ludzie starsi ze względu na wiek i choroby współistniejące szczególnie narażeni na efekty uboczne tych leków.

Czy Polprazol jest na zgagę? ›

Polprazol Acidcontrol jest stosowany u pacjentów dorosłych w leczeniu krótkoterminowym objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne odbijania). Polprazol Acidcontrol zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol.

Na co jest polprazol 20 mg? ›

Polprazol Max to produkt leczniczy, stosowany w objawowym leczeniu zgagi i refluksu. Lek Polprazol Max wykazuje działanie zmniejszające ilość kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Jak nauczyć się połykać duże tabletki? ›

Jeżeli tabletka bądź kapsułka ma eliptyczny kształt, układamy ją wzdłuż na języku, węższym końcem w stronę przełyku co znacznie ułatwia połykanie. Ciało powinno być spionizowane. Nie należy odchylać głowy do tyłu (przełyk wówczas ulega znacznemu zwężeniu).

Ile czasu rozpuszcza się kapsułki? ›

TABLETKI ULEGAJĄCE SAMOCZYNNEMU ROZPADOWI W JAMIE USTNEJ

Z takich tabletek substancja lecznicza uwalnia się w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. Nie trzeba ich popijać wodą, bowiem do ich rozpadu wystarczy niewielka ilość śliny w jamie ustnej.

Czym się różni omeprazol od Polprazolu? ›

Polprazol zawiera omeprazol, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowany jest w leczeniu choroby refluksowej przełyku, a także w leczeniu oraz zapobieganiu chorobie wrzodowej żołądka i jelit. Lek ma postać kapsułek, które po zażyciu doustnym rozpuszczają się w jelitach.

Jakie są leki osłonowe na żołądek? ›

Należą do niej m.in.: omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Hamują one powstawanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych w żołądku. Aby ich działanie było najskuteczniejsze, należy je przyjmować rano, na czczo, ok. 30 minut przed śniadaniem.

Co stosować zamiast Polprazolu? ›

Emanera to to lek na receptę w postaci kapsułek zawierające ezomeprazol. Jest to substancja zaliczana do inhibitorów pompy protonowej (IPP), które zmniejszą wydzielanie kwasu wytwarzanego przez żołądek.

Jak przełamać tabletkę? ›

Według badań najlepszym sposobem dzielenia tabletki jest użycie gilotynek (przecinarek). Wykazuje przewagę nad nożem – lepsze wyniki w testach utraty wagi i kruchości.
...
W jaki sposób można dzielić tabletki?
 1. przełamanie w dłoniach,
 2. przekrojenie nożem,
 3. z pomocą gilotynek/przecinarek do tabletek.
Jan 8, 2021

Jak podzielic Kapsulke na pół? ›

Zgodnie z materiałami zawartymi w linku zawartość kapsułki po otwarciu należy przesypać do miseczki, odmierzyć 12,5 ml wody (np. strzykawką, należy to zrobić dokładnie) i rozmieszać z zawartością kapsułki przez 2 minuty (może być łyżeczką).

Czy kapsułki są szkodliwe? ›

Nie, kawa w kapsułkach nie jest szkodliwa. Głównym winowajcą mitu o szkodliwości kawy w kapsułkach jest furan – związek chemiczny, który powstaje podczas próżniowego pakowania żywności.

Jak długo trawi się tabletka? ›

Przyjmuje się, że tabletki antykoncepcyjne wchłaniają się przez ok. 3-4 godziny. Z tego powodu, jeżeli wymioty wystąpiły u ciebie w ciągu 4 godzin od wzięcia tabletki, to mogła się ona nie wchłonąć całkowicie. W takim wypadku skuteczność antykoncepcji może się obniżyć.

Co to znaczy że tabletki są powlekane? ›

Tabletka powlekanatabletka pokryta stosunkowo cienką warstwą substancji powlekającej. Przykłady otoczek i uzyskanych za ich pomocą rodzajów tabletek powlekanych: tabletka powleczona sacharozą – drażetka.

Co to znaczy przyjmować lek przed posiłkiem? ›

Przed posiłkiem

Najczęściej dawkuje się tak leki, by uniknąć ich interakcji z pożywieniem lub takie, którym pokarm obecny w żołądku utrudni wchłanianie, na przykład błonnik obecny w jedzeniu utrudnia wchłanianie wielu leków.

Jaką postać leku działa najszybciej? ›

Jeśli zależy nam na szybkim rozpoczęciu działania leku, warto sięgać po gotowe, płynne formy – roztwory, zawiesiny i krople. Sprawdzają się one również w przypadku pacjentów starszych i geriatrycznych, gdyż zmniejszają ryzyko zakrztuszenia się, jak może zdarzyć się w przypadku tabletek czy kapsułek.

Jak długo rozpuszczają się leki w żołądku? ›

Wiadomo, że leki w postaci roztworów doustnych oraz większości syropów wchłaniają się w czasie do 10 minut, jeśli więc w tym okresie wystąpią wymioty, dawkę leku należy powtórzyć.

Czy wolno gryźć tabletki? ›

Pacjenci w razie problemów z przełknięciem tabletki często chcą ją rozkruszyć lub podzielić. Nie w każdym wypadku jest to jednak wskazane, a czasami może być wręcz niebezpieczne. Niektóre substancje mogą bowiem prowadzić do podrażnienia żołądka. Bywa, że dzielenie czy rozgryzanie tabletek skutkuje przedawkowaniem leku.

Jak domowym sposobem leczyć refluks? ›

Domowe sposoby na refluks obejmują nie tylko modyfikację diety, ale również zmianę nawyków, zwłaszcza unikanie jedzenia „na szybko” w biegu. Kluczowa są: redukcja masy ciała oraz unikanie picia alkoholu przed snem.

Jak długo można brać leki na refluks? ›

Jak długo można stosować te leki? Do ustąpienia objawów, nie dłużej. Ewentualnie w przypadku profilaktyki uszkodzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego do końca terapii lekami, które te uszkodzenia mogą powodować. Czas stosowania jest więc też ważny.

Ile razy dziennie można brać polprazol? ›

Dawkowanie. Doustnie. Dorośli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy: 20 mg raz na dobę, przez 2-4 tyg.; u pacjentów z chorobą wrzodową oporną na leczenie, stosuje się dawkę 40 mg raz na dobę przez 4 tyg.

Czy leki na depresję trzeba brać do końca życia? ›

Czy leki przeciwdepresyjne trzeba brać do końca życia? Raczej nie. W przypadku pierwszego epizodu depresji zakładamy, że w razie poprawy spróbujemy odstawić leki na sześć do dwunastu miesięcy od rozpoczęcia ich podawania.

Co jesli IPP nie pomaga? ›

pacjentów ze zgagą nie reaguje w pełni na IPP, a w przypadku refluksu niekwaśnego inhibitory wydzielania kwasu żołądkowego są praktycznie nieskuteczne i nie mają zastosowania.

Czego nie wolno jeść przy wrzodach żołądka? ›

Wśród nich wymienia się przede wszystkim:
 • kawa, również bezkofeinowa,
 • mocna herbata,
 • napoje gazowane,
 • napoje alkoholowe,
 • rosoły, wywary z kości i grzybów,
 • kwaśne owoce,
 • nierozcieńczone soki owocowe i warzywne.
 • produkty marynowane, wędzone, smażone, pikantne, kwaśne oraz zbyt słone.

Jak sprawdzić czy ma się wrzody żołądka? ›

Objawami wrzodów żołądka i dwunastnicy mogą być również: wymioty, nudności, wzdęcia, zaparcia na przemian z biegunkami, brak apetytu, pieczenie za mostkiem (zgaga), spadek masy ciała, niesmak w ustach, gorzkie/kwaśne odbijanie. Zdarzyć się może również, że choroba wrzodowa będzie miała przebieg bezobjawowy.

Kiedy bolą wrzody żołądka? ›

Choroba wrzodowa początkowo może przebiegać bezobjawowo (około 70 proc. przypadków). Głównym jej objawem jest charakterystyczny ból w nadbrzuszu na czczo lub po jedzeniu, który łagodnieje po spożyciu posiłków lub przyjęciu leków zobojętniających kwas solny.

Co powoduje Nieleczony refluks? ›

Nieleczony refluks prowadzi do uszkodzenia przełyku, przewlekłego stanu zapalnego, który może skutkować wystąpieniem tzw. przełyku Barretta, będącego stanem przedrakowym, a nawet raka przełyku.

Czy na refluks się umiera? ›

Choroba refluksowa nie zagraża życiu, jednak może znacznie ograniczać codzienną aktywność, niezbędne jest też stałe leczenie podtrzymujące.

Jak dlugo można brac IPP 20? ›

W największym skrócie - IPP (inhibitory pompy protonowej) należy stosować tak długo, jak zdecyduje lekarz zajmujący się Pani przypadkiem. W ramach samoleczenia - nie dłużej niż zalecenia zawarte w ulotce konkretnego produktu.

Czy tabletki na kapsułki można otwierać? ›

Czy wolno otwierać i wysypywać kapsułki? Jeśli w ulotce Twojego leku znajduje się informacja: "Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem. Nie należy ich otwierać, kruszyć, żuć ani rozpuszczać", to oznacza, że ze względu na bezpieczeństwo leczenia i jego skuteczność nie należy wysypywać ich zawartości.

Co zrobić gdy nie mogę połknąć tabletki? ›

Dysfagia to problem, który dotyka wielu pacjentów. Rozwiązaniem może okazać się zastąpienie tabletek lekami dostępnymi w formie syropów, kropli czy czopków oraz stosowanie żeli ułatwiających połykanie leków.

Jak połykać kapsułki? ›

Jeżeli tabletka bądź kapsułka ma eliptyczny kształt, układamy ją wzdłuż na języku, węższym końcem w stronę przełyku co znacznie ułatwia połykanie. Ciało powinno być spionizowane. Nie należy odchylać głowy do tyłu (przełyk wówczas ulega znacznemu zwężeniu).

Czy tabletki powlekane można kruszyć? ›

Pacjenci w razie problemów z przełknięciem tabletki często chcą ją rozkruszyć lub podzielić. Nie w każdym wypadku jest to jednak wskazane, a czasami może być wręcz niebezpieczne. Niektóre substancje mogą bowiem prowadzić do podrażnienia żołądka. Bywa, że dzielenie czy rozgryzanie tabletek skutkuje przedawkowaniem leku.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 09/25/2022

Views: 6020

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.