Mensil Max 50 mg, tabletki do żucia 4 sztuki | Apteka Gemini (2022)

Opis produktu

Mensil Max to lek w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o miętowym smaku dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji.Jako substancję czynną w leku zastosowano maksymalną dawkęsyldenafilu dostępną bez recepty. Syldenafil to związek, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiestrazy typu 5 i jest skutecznym oraz najbardziej znanym składnikiem wspomagającym uzyskanie, i utrzymanie erekcji. Wspomaga on rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając tym samym napływ krwi do prącia podczas podnieceniaseksualnego. Warunkiem koniecznym do działania leku jest wcześniejsze pobudzenie seksualne.

Mensil Max to lek dostępny bez recepty z podwójną dawką syldenafilu. Może zacząć działać już nawet po 12 minutach i ułatwia osiągnięcie erekcji do 5 godzin po jego zażyciu.

Tabletek na erekcję Mensil Maxnie trzeba popijać. Wystarczy dyskretnierozgryźć tabletkęi rzuć. Część składników zacznie się rozpuszczać już w ustach.

Wskazania

Lek Mensil Max50mg stosuje się:

 • w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Skład

1 tabletka Mensil 50 mgzawiera:

 • substancję czynną: syldenafil50 mg (w postaci cytrynianu);
 • substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy,magnezustearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).

Działanie

Lek Mensil Max to tabletki na erekcję, któredziałają poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Dawkowanie

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli: w przypadku stosowaniawcześniej przez pacjentaleku zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej - zalecana dawka to 50 mg.
 • Jeżeli pacjent nie stosował wcześniej tak dużej dawki to lek Mensil Max można zażyć w dawce 50 mg tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu, tzn. nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku.
 • Lek należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę trzeba rozgryźć i żuć.
 • Nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Przeciwwskazania

 • Nie należy przyjmować leku Mensil Max razem z innymi lekami zawierającymi syldenafil.

 • Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego, to nie należy stosować dawki 50 mg.

 • Przyjmowanie przez pacjentaazotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy bolesnej („bólu w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Przyjmowanieleków uwalniającychtlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

 • Przyjmowanie riocyguatu. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnegoi przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.
 • Ciężkie choroby serca lub wątroby.
 • Niedawno przebytyudarlub zawałserca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.
 • Dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (tzw. retinitis pigmentosa).
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (tzw. NAION).

Przechowywanie

 • Leknależy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Działania niepożądane

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy.

Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności,
 • nagłe zaczerwienienie twarzy,
 • uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała),
 • niestrawność,
 • widzenie z kolorową poświatą,
 • niewyraźne widzenie,
 • zaburzenia widzenia,
 • uczucie zatkanego nosa,
 • zawroty głowy.

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • reakcja alergiczna (świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk);
 • bóle w klatce piersiowej;
 • wymioty;
 • wysypka skórna;
 • podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu;
 • widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu;
 • kołatanie serca, szybkie bicie serca;
 • nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie;
 • bóle mięśni;
 • senność;
 • osłabione czucie dotyku;
 • zawroty głowy;
 • dzwonienie w uszach;
 • suchość w jamie ustnej;
 • zatkane lub niedrożnezatoki;
 • zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmująkatar, kichanie i zatkany nos);
 • ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę);
 • krew w moczu;
 • ból rąk lub nóg;
 • krwawienie z nosa;
 • uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody (jeżeli wzwód utrzymuje się dłużej niż 4 godziny, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem);
 • nagłe pogorszenie lub utrata wzroku;
 • ciężkie reakcje skórne;
 • napady padaczkowe lub drgawki;
 • omdlenia;
 • udar;
 • zawał serca, nieregularne bicie serca;
 • przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu;
 • uczucie ucisku w gardle;
 • zdrętwienie ust;
 • krwawienie do tylnej części oka;
 • podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia;
 • nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka;
 • obrzęk oczu lub powiek;
 • niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła;
 • rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka;
 • krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie;
 • suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa;
 • uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
 • Nie należy przyjmować leku Mensil Max jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.
 • Mensil Maxmoże wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia,wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku Mensil Max oraz o godzinie jego zażycia.
 • Nie należy stosować leku Mensil Max,jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).
 • Nie należy stosować leku Mensil Max, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.
 • Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.
 • W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki (25 mg) leku.
 • U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty, może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania.
 • Jeśli pacjent przyjmuje ketokonazol, erytromycynę, cymetydynę, przed przyjęciem leku Mensil Max powinien skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku z jedzeniem, piciem i alkoholem

 • Lek Mensil Max może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego.
 • Przyjmowanie leku Mensil Max w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia jego działania.
 • Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Mensil Max, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Mensil Maxnależy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w przypadku:
  • niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego),
  • jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego,
  • dolegliwości ze strony serca - w takimprzypadku lekarz powinien ocenić, czy stan serca pacjenta pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną,
  • choroby wrzodowej lub przy zaburzeniach krzepnięcia krwi (takich jak hemofilia).
 • Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Mensil Max i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Leku Mensil Max nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.
 • Leku Mensil Max nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.
 • Leku Mensil Max nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
 • Mensil Max nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.
 • Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie powinni stosować dawki syldenafilu wyższej niż 25 mg.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Lek Mensil Max nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.


Dzieci i młodzież

 • Leku Mensil Maxnie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek Mensil Max może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek.

Lek Mensil Maxzawiera aspartam

 • Lek zawiera 4,30 mg aspartamu w każdej tabletce. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.

Lek Mensil Max zawiera laktozę

 • Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Podmiot odpowiedzialny

PPF Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław

Dodatkowe informacje

 • Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • W przypadku wrażenia, że działanie leku Mensil Max jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Czas, po którym występuje działanie leku na erekcje, może byćróżny u różnych pacjentów, zwykle wynosi jednak od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku może być opóźnione, jeśli lek zostanie zastosowany po obfitym posiłku.
 • Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zastosowaniu leku Mensil50 mg nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

FAQs

Czy Mensil Max działa? ›

Mensil Max to lek na zaburzenia erekcji z maksymalną dawką syldenafilu, dostępną bez recepty. Działa nawet po 12 minutach i ułatwia osiągnięcie erekcji do 5 godzin po zażyciu.

Ile kosztują 4 tabletki Mensil? ›

23,89 zł Mensil Max 50 mg - 4 tabl. Wskazania: Lek Mensil Max jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Czy Mensil jest bezpieczny? ›

Tabletki Mensil nie są przeznaczone dla kobiet. Preparatu nie należy również stosować u chłopców i młodzieży poniżej 18 roku zycia. W składzie tabletek znajdują aspartam oraz laktoza. Aspartam stanowi źródło fenyloalaniny, dlatego też preparat nie powinien być przyjmowany przez osoby chorujące na fenyloketonurię.

Jak Mensil działa na kobiety? ›

Lek mensil jest do stosowania u mężczyzn na problemy z erekcją. Nie ma wskazań terapeutycznych u kobiet. Lek Mensil może być stosowany przez mężczyzn w zaburzeniach erekcji. Kobieta nie może w tym celu stosować Mensilu.

Jak długo działa Mensil Max? ›

Czas, po którym występuje działanie leku Mensil Max jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Ułatwia osiągnięcie erekcji do 5 godzin po zażyciu, tak więc jest to możliwe natomiast czas działania leku uzależniony jest również od cech osobniczych pacjenta.

Czy Mensil to Viagra? ›

Tak, oba preparaty zawierają sildenafil jako substancję czynną, w dawce 25mg. Taka sama substancja zawarta jest w oryginalnym leku Viagra. Viagra to doustny lek na receptę zawierający sildenafil, stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji.

Ile stoi po Mensil? ›

Działa nawet po 12 minutach od zażycia i ułatwia osiągnięcie erekcji do 5 godzin po zażyciu tabletki3. Dyskretne tabletki do rozgryzania i żucia, które po przegryzieniu rozpuszczają się w ustach i nie wymagają popijania. Lek na zaburzenia erekcji Mensil przeznaczony jest do stosowania u mężczyzn powyżej 18.

Czy Mensil jest dobry? ›

Mensil poprawia erekcję. Pod wpływem pobudzenia seksualnego, syldenafil ułatwia napływ krwi do prącia. Pomaga dzięki temu uzyskać i utrzymać erekcję. Lek z syldenafilem na zaburzenia erekcji, dostępny bez recepty.

Ile kosztuje w aptece Mensil Max? ›

16,89 zł Produkt jest lekiem. Mensil Max 50 mg - 2 tabl.

Czy można wziąć 2 tabletki Mensil? ›

Częste działania nieporządane to problemy z sercem. Bez konsultacji z lekarzem nie należy przyjmować więcej niż jednej tabletki 25mg na dobę. Lek Inventum pomaga uzyskać/utrzymać wzwód wystarczający do odbycia stosunku seksualnego w odpowiedzi na pobudzenie seksualne.

Czy Mensil podnosi ciśnienie? ›

Lek ten powoduje co prawda niewielkie i przemijające obniżenie ciśnienia krwi, w większości przypadków nie ma to jednak znaczenia klinicznego.

Jakie tabletki na erekcję żeby nie Szkodzily na serce? ›

Preparaty na erekcję zwiększające przepływ krwi przez naczynia (takie jak Viagra i inne zawierające w swoim składzie sidenafil, przykładowo Maxigra czy Mensil) działają regenerująco na nabłonki naczyń i niekiedy wykorzystywane są nawet w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.

Co się stanie jeśli kobieta weźmie lek na erekcję? ›

Większość badań nie potwierdziła wpływu wspomnianego leku u kobiet. Wśród badanych kobiet odnotowano natomiast działania niepożądane, wśród których najczęściej wymieniano ból głowy, uderzenia gorąca, nieżyt nosa, nudności i zaburzenia wzroku.

Ile stoi po Mensil? ›

Działa nawet po 12 minutach od zażycia i ułatwia osiągnięcie erekcji do 5 godzin po zażyciu tabletki3. Dyskretne tabletki do rozgryzania i żucia, które po przegryzieniu rozpuszczają się w ustach i nie wymagają popijania. Lek na zaburzenia erekcji Mensil przeznaczony jest do stosowania u mężczyzn powyżej 18.

Czy Mensil jest dobry? ›

Mensil poprawia erekcję. Pod wpływem pobudzenia seksualnego, syldenafil ułatwia napływ krwi do prącia. Pomaga dzięki temu uzyskać i utrzymać erekcję. Lek z syldenafilem na zaburzenia erekcji, dostępny bez recepty.

Czym się różni Mensil od Mensil Max? ›

Dotychczas lek Mensil dostępny był w dawce 25 mg w jednej tabletce, w trzech opakowaniach zawierających 2, 4 lub 8 tabletek do rozgryzania i żucia. Nowy produkt Mensil Max zawiera dwa razy większą dawkę sildenafilu1 – 50 mg w jednej tabletce do rozgryzania i żucia.

Czy Mensil można łączyć z alkoholem? ›

Nie mozna łączyć tego leku z alkoholem . Badania pokazują,że zdolność do erekcji w odpowiedzi na pobudzenie seksualne utrzymuje się w granicach 0,5-5 godzin po zastosowaniu. Alkohol może osłabiać działanie środka, podobnie jak zbyt obfity posiłek.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 10/08/2022

Views: 6018

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.